Besiktning

Behöver ni besikta fallskydd?

-Vi hjälper er!

 

Varför ska man besikta fallskydd? 

Varje år står fallolyckor för en stor del av de arbetsplatsolyckor som sker i Sverige. För att du ska kunna utföra ditt arbete på ett säkert sätt behöver din utrustning vara kontrollerad och godkänd för de påfrestningar som fallskyddet kan tänkas utsättas för.

På grund utav det risker som finns associerat i detta arbetsområde skall fallskyddsutrustning, enligt EN365:2004 och AFS2001:03 årligen besiktas och dokumenteras av Kompetent person*.

Arbetsmiljöverket kontrollerar regelbundet företag för att se till att detta efterföljs. Uppfylls ej kraven riskerar företaget höga sanktionsavgifter. Sanktionsavgifterna varierar beroende på företagets storlek och kan uppgå i 400 000 kr.

Besiktning via Lycab 

Vill du att vi besiktar ditt fallskydd? Ring oss på 08-689 80 90 eller maila info@lycab.se

I varje besiktning ingår protokoll på samtliga besiktigade produkter som ni dels får ut i pappersformat, men som ni även kan nå via Q-control online. 

-Pris för besiktning är 850kr/tim exkl. moms. Vid besiktning hos er tillkommer reseersättning 450kr/tim + 40kr/mil.

-För att produkten skall kunna dokumenteras krävs att produkten har ett individuellt serienummer. 

 

 

*Kompetent person. Kompetent person har gått utbildning och innehar intyg och kompetens för att besikta fallskyddsutrustning.