Grön-Fri takrengöring


Taket till höger har genomgått takrengöring

Vi tar hand om ditt tak

Har ditt tak mossa, alger eller lav på sig rekommenderas taktvätt.
Taktvätt innebär att vi rengör taket från smuts och växtbildning och sedan behandlar taket med ett långtidsverkande medel för bästa resultat.

         
Tak före och efter manuell rengöring innan applicering av Grön-Fri.

 

Varför bör man tvätta taket?

I de allra flesta fallen tvättar man taket för ögats skull, för att man vill ha ett rent och prydligt tak.
Men det finns fler anledningar till varför du bör tvätta taket.

Mossa, lav och alger binder fukt på taket och gör att takets livslängd minskar. När fukten stannar kvar i takpannan ökar risken för frostsprängning. Mossans egenskaper gör också att den bryter ned pannan och bildar hål.

Av ekonomiska skäl bör man agera redan innan det händer. När fukt sedan kommer innanför takpannorna börjar läkten under att ruttna eller mögla.

-Att göra en takomläggning eller att byta läkt är mycket kostsamt och kan undvikas med rätt åtgärd.

                    
Rötskadad bärläkt under takpannor som behöver bytas.

 

 Takrengöring - Så här arbetar vi

  1. En visuell kontroll som beslutar om taket behöver manuell förberedande rengöring. Det allra vanligaste är bortskrapning av mossa. Vid begäran används även högtryck.
  2. Manuell rengöring av tak samt rengöring av berörda markytor samt rensning av hängrännor.
  3. Applicering av Grön-Fri, långtidsverkande medel för påväxt.

 

 

 Grön-Fri

Grön-Fri är ett medel som används för att döda och förhindra påväxt av mossa, lav och alger. Medlet kan användas på bl.a. tak, fasader, markytor, staket, trätrall, trappor, murar och markiser.

Vid applicering dör påväxt omgående och med tiden spolar regn ned resterande påväxt.
Efter ca 1-2 år är taket helt rent från mossa och alger och taket är neutraliserat upp till ca 4 år. Efter det kan ny påväxt som fastnat på ytan börja etablera sig igen.

 

Vill du ha hjälp med takrengöring? 

Vill du ha hjälp med takrengöring? Kontakta oss på 08-689 80 90 eller maila info@lycab.se om du har några frågor eller om du vill ha en kostnadsfri offert.