Takservice/Takunderhåll

Varför ska man utföra takservice/takunderhåll varje år?
Det görs för att få en översyn av takets sikt och för att minimera riskerna för problem i framtiden. En trasig takpanna som aldrig ersätts med nytt material kan orsaka stora skador på taket och som oftast leder till att en takrenovering behöver utföras. Spara pengar genom att årligen utföra en kontroll av ditt tak.

Vid inspektion av taket gör vi följande:

 • Kontrollerar att inga takpannor är trasiga eller saknas.
 • Kontrollerar att huvar och andra genomföringar är hela och ligger väl anslutna till taket.
 • Kontrollerar att taksäkerhet och tillträdesanordningar är hela och inte skadade.
 • Rensar hängrännor och ränndalar på löv och skräp.
 • Kontrollerar att plåttaket inte är skadat eller har börjat rosta. 
 • Kontrollerar att papptaket inte är fuktigt.

Vill du boka in en konsultation angående takservice/takunderhåll?  
Ring oss på 08-689 80 90 eller maila info@lycab.se för ett konstantsfritt möte eller offert angående serviceavtal.

Varför bör man underhålla sedumtak varje år? 
Ett sedumtak är ett tak som består av växtsorten sedum. Sedum är en växt med tjocka blad som har en förmåga att isolera. Ett sedumtak kan på det viset spara på energiförbrukningen. Sedum är en tålig växt som klarar av torka på ett bra sätt då den är bra på att hålla inne regnvatten, men trots detta behövs en del underhåll av ett sedumtak.

Sedumtak ska gödslas en gång per varje år med långsamt verkande gödning som är anpassad för sedumtak (verkningstid 4-8
månader).

Det kan vara bra att underhållsvattna sedumtaket vid en längre torka även om växten är tålig.

Vid underhåll av sedumtak gör vi följande:

 • Tar bort ogräs och andra oönskade växter förhand. Det är viktigt att växter med starka rötter tas bort så att dem inte skadar tätskiktet.
 • Kontrollerar avrinningen och tar bort löv och skräp från hängrännor, takbrunnar m.m.
 • Tar bort sten, grus och växter från hängrännor.
 • Tar bort löv från sedumet om det finns i större mängder.
 • Vattning vid behov

Vill du boka in en konsultation angående sedumtak?
Ring oss på 08-689 80 90 eller maila info@lycab.se för ett konstantsfritt möte eller offert angående serviceavtal.


Sedumtak.