Fallskyddsutbildning med räddning

 

Fallskyddsutbildning för höghöjdsarbete


Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen och står för över 1/3 av alla olyckor på byggarbetsplatser. 
Att arbeta på höga höjder medför stora risker och efter denna utbildning är vårat mål att ni ska kunna arbeta säkert på hög höjd och på så sätt minimera riskerna för olycksfall.

Att bli hängande i en fallskyddssele vid en olycka är förenat med livsfara. För en person som är oskadad och vid medvetande börjar blodtillförseln redan efter 10-15 minuter att förhindras. Detta kan leda till förgiftning av blodomloppet.
Om en person är avsvimmad och blir hängande i 3-4 minuter kan det vara livshotande.
Därför erbjuder vi utbildning i självräddning och räddning av nödställd.

 

Arbetsmiljölagen ställer krav på fallskydd.
Vid arbete på en höjd av 2 meter eller högre och där risk för fall föreligger skall arbetsgivare se till att fallskydd finns. Arbetsgivaren ska också se till att personalen ska utbildas i hur fallskyddsutrustningen används. 
Mer om arbetsmiljölagen finner du här 

Schemat under dagen:

-Teori om lagar och arbetsförordningar.
-Information om fallskyddsprodukter.
-Övning om riskbedömning.
-Räddningsplan och riskanalys.
-Teoretiskt prov.

-Lunch.

-Genomgång av fallskyddsutrustning.
-Praktiska övningar på lutande tak.
-Självräddning och räddning av nödställd.
-Praktiskt prov.

 

 Efter genomförd utbildning med godkänd resultat utfärdas ett personligt certifikat för fallskydd som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

 

Vill du gå fallskyddskurs hos oss?

Ring oss på 08-689 80 90 eller maila utbildning@lycab.se vid frågor eller för att anmäla kursdeltagare och få information om kurstillfällen. 

 Pris per deltagare 2995:- exkl. moms.

(Tidsåtgång: heldag, ca 8 timmar)