Taksäkerhetsmontage

Varför ska man ha taksäkerhet?
Taksäkerhet är ett begrepp som innefattar arbetsmetoder, utrustning och anordningar för att kunna vistas på ett tak utan att riskera fall till lägre nivå. Taksäkerhetsanordningar är de anordningar som monteras för att bereda tillträde till tak och arbetsställen samt skyddsanordningar som skall förhindra fall eller ras.


Vill du ha hjälp med taksäkerhetsmontage? 

Vill du ha hjälp med taksäkerhetsmontage? Kontakta oss på 08-689 80 90 eller maila info@lycab.se om du har några frågor eller om du vill ha en kostnadsfri offert.


Gångbrygga med vajersystem.