Första Hjälpen

Första Hjälpen räddar liv

Första Hjälpen är en rad åtgärder utformade för att så snabbt som möjligt förstå att en person är skadad eller sjuk och då i ett tidigt skede omhänderta den skadade person och påbörja livräddande åtgärder.
Målet med Första hjälpen är att minska lidande och öka chansen för överlevnad vid olycksfall och sjukdom.

Varje år sker tusentals olyckor och sjukdomsfall på arbetsplatser och i AFS 1999:7 skriver Arbetsmiljöverket i sina föreskrifter att varje arbetsplats ska följa arbetsmiljölagen och ha en beredskap inför akuta situationer beroende på verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.

 

 Kursens innehåll

Kursen är både teoretisk och praktisk och vi går bland annat igenom:

-Första hjälpen, vart du söker hjälp, samhällets funktion.
-Hur du bedömer olika situationer.
-Hur du jobbar efter L-ABC och L-ABCDE.
-Hjärt-lungräddning och hjärtstartare.
-Medvetslöshet och luftvägsstopp.
-Sjukdomsfall och olycksfall
(t.ex. hjärtinfarkt, stroke, cirkulationssvikt och yttre blödningar).

 

Utbildningsmaterialet i första hjälpen har arbetats fram av Svenska rådet för hjärt-lungräddning och baseras på de internationella riktlinjerna av European Resuscitation Council (ERC) och International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. 

 

Vill du gå kurs hos oss?

Ring oss på 08-689 80 90 eller maila utbildning@lycab.se vid frågor eller för att anmäla kursdeltagare och få information om kurstillfällen.

Pris för utbildning

1-5 deltagare: 5990:- exkl. moms
6-8 deltagere: 6990:- exkl. moms

(Tidsåtgång: ca 4 timmar)